Torsdag 25 februari

3. Fornstora dagar


Högt upp jag står på bergets kam
Känner bara stolthet och ingen skam
För mig du vackrast är, kära fosterland
Jag kommer aldrig glömma dig

Redan när du var en ung nation
For skeppen fram i en viking generation
Bröt i stirden fram skapa handel och tro
Allt för vår sköna nord

För evigt jag skänka dig kärlek och tro
För vackrast du är sköna nord
Din storhet, din skönhet blänka i sol
För det är i Sverige jag vill bo

Upp på hästars ryggar, karoliner red i damm
Med stort mod de bröt i striden fram
Drog fram i Europa och stred till sista man
Vår konung och hans hjältehär

Från slätter i söder till fjällen i norr
Är den mark som bringat oss glädje och sorg
Tillsammans vi kämpat för mark som vi sått
Ej låtit fiende, här den nått

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1