Torsdag 25 februari

4. Tro

Det finns dom som går i blindo
Söker sin identitet
Det finns dom som nyttjar droger
Och flyr sin egen verklighet
Men det finns dom som söker
Bakom murarnas fasad
Så bröder förena er och vånd till nästa blad

Tro på mig
Kommer moln, faller regn, tro på mig

Det finns dom som spekulerar
Om varför vissa lider nöd
Men ord är alltid ord
Den enes bröd den andres död
Det dikteras lagar
Av den som redan är så stark
Utan hänsyn till oss som redan tappat mark

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1