4. En stille morgen -1349

En stille morgen midt i august
Det står et skip der i Bjørgvin
Morgendisen er ett med hav
Norge står nu for høye krav

For der i båten herjer det
en pest som aldri før har vært
En stille morgen midt i august
Det står et skip der i Bjørgvin

Mørket feier fjell
Skog mark og hell
Leter etter lys
døden er nær

Vi alle minnes da denne båt
la til ved kaien
En stille morgen i august
Det står ett skip...

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1