6. I granskogen dyp

I granskog dyp
I dunkel kveld
Svanser vesener
over mark og hell
mot fullmånens mystiske pakt
er det hedenske alltid på jakt

Og når vetter og tusser
underjord titter frem
fra de mørkeste huler som er deres hjem
Da vekkes til live det gamle min venn
Fra de mørkeste huler som er deres hjem

Og når morgen gryr
når natt blir til dag
letter tåken dyp
og velbehag
fra fuglesang
og vårens trang
til å spille for livets vakre gang

For når skogens prektige
dyr titter frem
de luneste reder og hi er deres hjem
Da vekkes til live skogens skatter min venn
Fra de dypeste skoger som er deres hjem

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1