1. For Norge, Kjämpers födeland

For Norge, Kjæmpers Fødeland,
Vi denne skaal vil tømme,
og naar vi først faa Blod paa Tand,
vi sødt om Frihed drømme,
dog vaagne vi vel op engang,
og bryde Lænker, Raand og Tvang,
for Norge, Kjæmpers Fødeland,
vi denne skaal udtømme!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1