Onsdag 5 oktober

Att anordna en vikingarockspelning

Att ordna en spelning kan ofta låta som ett svårt företag, men det är det inte. Vikingarocken är en förhållandevis liten genre, men trots detta så fungerar det precis som med andra genrer. Det här dokumentet skall steg för steg hjälpa dig att anordna en spelning från början till slut.

Det finns möjlighet att låta andra stå för alla förberedelser, där du enbart agerar förmedlare för att hitta en lokal, du kommer då att tjäna pengar men långt ifrån vad du kan tjäna om du själv (eller med en vän) har hand om arrangemanget.

Om ni dock känner till en lokal där en spelning kan ordnas behöver ni bara följa steg 2, och sedan kontakta Vikingarock.se för att ta hand om resten. Detta går lättast genom att skicka ett e-postmeddelande till info@vikingarock.se


Steg 1 - Kontakt med band

Det viktigaste i hela arrangemanget torde vara bandet som skall spela. Idag är tyvärr få band aktiva, men några eldsjälar består. Då och då ansluter sig nya band till genren och därför kommer det förmodligen alltid att finnas band som spelar vikingarock live.

Exempel på band som idag spelar live:
Völund Smed, Njord, Heroes, Sot, m. fl


När du upprättar en kontakt med ett band kan du välja att kontakta dem på olika sätt. De flesta av banden har en egen hemsida där man kan hitta en e-postadress som ofta leder direkt till bandet. Att kontakta bandet via ett forum eller en gästbok är ofta inget bra alternativ eftersom alla band inte har möjlighet att läsa dessa regelbundet.

Be gärna om ett telefonnummer dit du kan vända dig, att upprätta en telefonkontakt är ofta lättare, men e-post med direkta uppgifter är också ett bra tillvägagångssätt.

Det du vill veta av bandet i fråga är följande:

    - Har bandet möjlighet att spela live?
    - Har bandet några särskilda datum eller tider på året som går bra eller mindre bra?
    - Har bandet någon egen utrustning för att ordna en spelning eller måste detta ordnas?
    - Vad tar bandet betalt för att genomföra en spelning? Detta varierar enormt.

Det kan vara bra att fråga om bandet själva har några frågor som du måste undersöka innan du går vidare.


Steg 2 – Kontakt med en lokal

Så fort du har fått klartecken från bandet, och förhoppningsvis också ett eller flera bra datum är det dags att kontakta den lokal du har tänkt dig, alternativt leta efter en lokal som passar. Generellt sett bör lokalen ta in minst 150-200 personer, men i övrigt finns inga andra riktlinjer.

Den som är ansvarig för lokalen bör du helst kontakta per telefon för att presentera dig själv och din idé. Fråga först och främst om de hyr ut lokalen för spelningar och hur mycket det kostar att hyra lokalen. När du fått ett klartecken om att det går att hyra lokalen frågar du om det är möjligt under datumet du har tänkt dig. Om inte, får du kontakta bandet för att upprätta ett nytt datum.

Det är alltid viktigt att du lägger alla korten på bordet och berättar att du tänker anordna en spelning med ett vikingarockband om lokaluthyraren frågar. Det är relevant eftersom det finns många i vårt samhälle som har en felaktig bild om vikingarocken. Tar personen upp vikingarocken som något negativt, diskutera och förklara hur felaktigt det är och försäkra att det inte rör sig om något dåligt.

När du har upprättat ett muntligt avtal med ägaren om att få hyra lokalen kan det vara en god idé att be att få det skriftligt, om komplikationer skulle uppstå.


Steg 3 – Förberedelser inför spelningen

Grattis, nu är det inte mycket kvar att ordna! När du har upprättat ett avtal om att få hyra en lokal bör du så fort som möjligt åter igen kontakta bandet för att förklara att lokalen är hyrd och vilket datum det rör sig om. Tidigare frågade du om bandet hade egen utrustning som de kunde ta med, om så inte är fallet är du också tvungen att ordna utrustning som bandet kan spela på, och då är det viktigt att du ber bandet om en lista på saker de behöver.

Att få tag på utrustning kan vara den svårare delen, men som tur är har de flesta banden egen utrustning som de kan ta med. Om inte kan det vara en god idé att kontakta återförsäljare av musikprodukter som t. ex Musikbörsen eller JAM och fråga om det finns möjlighet att låna eller hyra den utrustning som bandet kräver.

Det kommer självklart att kosta pengar, men det brukar gå att förhandla fram en överkomlig summa. Exempel på detta kommer jag att ta upp nedan. Vikingarockbandet Njord hyr även ut sin utrustning, den är komplett och du kan kontakta dem via e-postadressen njord@vikingarock.se

Om spelningen är offentlig, dvs. att vem som helst får komma så måste du kontakta polisen och berätta att du har hyrt en lokal för en spelning. På offentliga konserter kan polisen nämligen förordna att ett antal vakter finns på plats, även dessa kostar pengar men polisen kan sätta dig i kontakt med dem. Du ska inte se detta som en onödig utgift, utan istället som en försäkring om att allt kommer att gå rätt till och att någon med befogenheter finns på plats om bråk skulle uppstå.

Det kan också vara en mycket god idé att be ett antal vänner att agera värdar och konsertvakter.


Steg 4 – Genomförande

Det sista steget innan du förnöjt kan se bandet spela är att kontakta lokaluthyraren och be om nyckeln till lokalen. Kom ihåg att när du har nyckeln i din hand är lokalen på ditt ansvar, och skulle något förstöras eller liknande så är det du som får stå för skadan. Detta är emellertid väldigt ovanligt.Ekonomi

Innan du ger något som helst klartecken för en spelning är det mycket viktigt att du går igenom ekonomin. Det kommer att kosta pengar att hyra lokal, det kommer att kosta pengar att hyra utrustning, och det kommer att kosta pengar att hyra bandet och vakter. Med en lätt uträkning förstår man dock att man kan komma att tjäna in pengarna det kostar och därför kommer jag nu att visa ett prisexempel.

   - Du har kontaktat ett band, och kommit överens om en kostnad på 5000 kronor.
   - Du har kontaktat en lokal, och kommit överens om en kostnad på 3500 kronor.
   - Polisen har krävt att du har två vakter närvarande 5000 kronor.
   - Du har hyrt utrustning för 5000 kronor.

     Allt som allt kostar det dig 18 500 kronor.

Lokalen du hyr tar in 300 gäster, du bestämmer dig för ett inträde på 100 kronor. Om du lyckas locka 300 personer, med hjälp av bandet som spelar blir intäkterna 30 000 kronor. Därmed täcker du kostnaderna med en stor marginal. Och pengarna som blir över? Ja, de är dina.

Betänk dock att bandens gage(hyra) kan variera från tusenlappen till runt 15 000 kronor, beroende på vilket band och i vilket sammanhang. Bestämmer du dig för att inte ta betalt är de flesta banden återhållsamma med hur mycket de kostar, varvid de i tillfällen då du tjänar pengar på bandet också vill ha en del av kakan.


Avslutningsvis integrerar vi en ordlista med ord som är viktiga i sammanhanget.

Ordlista

Gage    -    Hyreskostnad för band eller vakt
PA-system    -    Ljudanläggning för spelningar
Backline    -    Utrustning i form av instrument och förstärkare
Crew    -    Team som hjälper bandet, chaufförer eller liknande


Det var allt, så fort du har en spelning bokad bör du dock höra av dig till Vikingarock.se för att få reklam och på alla möjliga sätt själv göra spelningen uppmärksammad. Har du några frågor i övrigt är du välkommen att kontakta Vikingarock.se för frågor angående detta dokument eller arrangemang inför spelning – info@vikingarock.se.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1