Onsdag 5 oktober

 Piratkopiering: ett hot för vikingarockens överlevnad? Del 1

Vikingarocken som blivit alltmer motarbetad de senaste decennierna har nu stött på nya olägenheter. Nu är det inte bara media som skriver metervis med lögner och lokaluthyrare som strejkar, problemen har nu tagit steget närmare oss. Ett problem som blivit vardag även hos de mest hängivna fansen. Problemen har lett till att inte lika många skivor säljs och därför har inte banden råd att finansiera nya skivsläpp. Skivbolagen blir inte heller lika mottagliga för nya band, vilket leder till att intresset för att starta ett vikingarockband minskar. Vikingarockens framtidsutveckling står nu hotad och frågan är nu vad vi ska göra för att förhindra den.

Tidigare har piratkopieringen av musik inte fått så stora konsekvenser, men idag märks skillnaden markant. Det är framförallt de senaste 5 åren som piratkopieringen har ökat något lavinartat. Nu står vikingarocken hotad av denna utveckling. Vikingarock.se har därför lagt piratkopieringen under luppen för att granska hur stor omfattningen av dessa brott är, hur det påverkar vikingarocken och inte minst hur lagen ser på det hela. Vikingarock.se:s reporter Fredd Holm har granskat det hela och även intervjuat några av banden hur de ser på det hela.

Vad innebär piratkopiering?
Kortfattat så innebär piratkopiering att man olagligt kopierar upphovsrättsskyddade produkter, oftast dataprogram, CD-skivor, Dvd-skivor eller VHS-filmer, utan upphovsrättsinnehavarens (i vårat fall bandens) tillstånd. De som ägnar sig åt denna verksamhet kallas för "pirater", därav namnet "piratkopiering". De som från början kallades pirater var de personer som köpte eller snattade videofilmer och liknande för att sedan kopiera och sälja i stora skalor för egen vinning. Nu har även många vikingarockfans blivit pirater som väljer att kopiera musik av kompisar eller att ladda ner hela skivor från Internet istället för att stödja banden och bolagen genom att köpa skivorna istället.

Det finns dock produkter som är helt lagliga att kopiera, t ex democlips på bandens hemsidor m.m. som man kan ladda ner och lyssna på. Men dessa är avsedda för att folk ska kunna provlyssna och skapa sig en uppfattning om de gillar musiken innan de köper skivan. Upphovsrättsinnehavaren (bandet) har då gett tillstånd till kopiering, dock ofta med vissa restriktioner. Men produkterna är fortfarande skyddade av upphovsrättslagen och får därför inte förändras eller säljas utan godkännande från upphovsmannen.

Piratkopieringens omfattning

Allt eftersom utbyggnaden av landets bredbandsnät fortgår ökar piratkopieringen markant. Allt fler personer byter film, dataspel och musik med varandra genom olika fildelningsprogram som Kazaa och Direct Connect (DC). Att dela ut sådant material är ett brott mot upphovsrättslagen om man inte kan bevisa att rättighetshavaren uttryckligen har medgivit att man får dela ut materialet. En av landets större bredbandsleverantörer har tidigare uppskattat att 80-90 % av trafiken i bredbandsnätet är film, datorspel eller musik. Filbytarna står för en överväldigande del av all Internettrafik. Enligt Svenska Antipiratbyrån är drygt 60% av dataspelen i de svenska hemmen piratkopierade. Enligt svenska beräkningar är det 20 procent av bredbandsanvändarna som står för 80 procent av trafiken. Det har gjort att ett flertal operatörer har aviserat förändringar av avgifterna, storanvändarna ska helt enkelt få betala mer. Det är svårt att hitta en säker siffra över hur mycket kopieringen kostar upphovsrättsinnehavarna. Värdet av CD-försäljningen i Sverige sjönk dock under 2002 med 120 miljoner kronor och enligt CD-försäljningsbranschen beror det till största delen på filbytarna.

Den ofrivilliga indoktrinering som detta medför gör att personer tar till sig och börjar känna sig bekväma med att helt enkelt ladda ner den skiva de vill ha. Vilket drabbar vikingarockbanden.

Nya lagar

Förutom att fildelarna som använder Kazaa och DC riskerar diverse virus och dataintrång så är det redan idag olagligt att utan samtycke från upphovsmännen göra upphovsrättsligt skyddat material tillgängligt för allmänheten, t ex genom att låta andra få ta del av det genom fildelningsprogram.

Detta kallas upphovsrättsintrång och kan straffas med böter eller fängelse. Samtidigt har det varit oklart om man ändå får kopiera - ladda ned - sådant material med stöd av den inskränkningsbestämmelse i upphovsrättslagen som tillåter kopiering för privat bruk.

Påföljder för piratkopiering

Straffen för den som skickar eller tar emot olagliga kopior på Internet blir i första hand böter. Handlar det om trafik i organiserad form kan straffet dock bli fängelse i högst två år. I första hand ger dock lagen de som har upphovsrätt möjlighet att kräva ersättning av den som hanterar olagliga kopior.

Antipiratbyrån

Svenska Antipiratbyrån gör då och då undersökningar mot piratkopieringen, och det är bland annat på Internet som man arbetar. Svenska antipiratbyrån vill uppmana alla de som begår upphovsrättsbrott på Internet att ta denna varning på allvar. Ingen är anonym på Internet och det är inte fritt fram att begå handlingar som är förbjudna i övriga samhället. Svenska Antipiratbyrån inleder nu en kampanj där ett stort antal personer som delar ut film och datorspel kommer att spåras upp. Inledningsvis kommer dessa personer att varnas genom brev där de informeras om att de begår brott.

Konsekvenser

Skivförsäljningen har minskat med stor marginal och banden får mindre och mindre pengar. Denna brottsliga handling som piratkopieringen utgör drabbar inte bara musikerna utan även de seriösa fans som verkligen vill köpa och lyssna på musiken. Att trycka upp en skiva är inte billigt, och genom att vissa mindre seriösa individer kopierar och sprider musiken gratis på Internet kommer det att leda till att allt färre skivor trycks upp. Vi ber därför dig som vill ha en speciell skiva, att köpa den! Om du laddar ner den på Internet eller kopierar från en kompis kommer du personligen bidra till vikingarockens fall! Så tänk efter innan du utför detta olagliga dåd mot en redan allt för utsatt grupp musiker.

Klicka här för att läsa Del 2, intervjun med banden.

Allmänna länkar:

AntiPiratByrån
Frågor och svar om en nya lagen
Beskrivning av upphovsrätt
Upphovsrätten i informationssamhället

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1