Fredag 27 mars

Vi hälsar dig välkommen till Sveriges största vikingarocksida!

Vikingarock.se Logga

Lördag 17 maj
Kuggnäsfestivalen kommer att hållas 31 juli-2 augusti i år. Följande band är klara för festivalen: Pitbullfarm
Völund Smed, Blå Brigader, Kareliaani, Hooligan UK, Citizen Keyne, Selbststeller, Folkhem, Buffelbinx, Vallgatan, Njord, Heidrun, Heroes, Kombatants, Enhärjarna och Frusen Tid.
Läs mer på Kuggnäsfestivalens hemsida

 

 

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1